Grundförstärkning kan behövas om huset har sättningar

Alla vill vi vara säkra i våra hem och känna oss trygga. Framförallt vill vi att vårt hem ska kunna hålla sig ett bra skick under en lång tid. Det är dock något som sättningar kan påverka. För de kan bero på en mängd olika anledningar. Sättningar händer både i gamla och nya hus och kan bero på flera faktorer. Dock är det viktigt att man alltid undersöker anledningen bakom att huset sätter sig. Framförallt om det uppstår sprickor som är större än 1,5 mm eller som växer. Ett sätt att åtgärda detta är en grundförstärkning. Då görs helt enkelt en förstärkning av grunden. Det är nämligen vanligtvis grunden som är orsaken till sättningar. En grundregel är att utföra en sättningsutredning när det uppstår sättningar i huset.

En grundförstärkning är inte alltid nödvändig men det kan vara något som skyddar ditt hem i framtiden. Framförallt då sättningar kan uppstå både i nya och gamla hem av flera olika anledningar. Därför ska man också se till att man gör en ordentlig utredning om vad den bakomliggande orsaken är.

Vid vilka situationer är grundförstärkningar nödvändiga?

Det finns många situationer som kräver att man gör grundförstärkningar. Framförallt om huset sätter sig och får sprickor. Anledningen bakom sättningar kan vara att markförhållandena har förändrats. De kan också bero på att man har slarvat vid byggandet och inte gjort en ordentlig markundersökning. Vilket kan vara fallet oavsett om det är ett nytt eller gammalt hus. Grundförstärkning kan behövas när det uppstår skador på hemmet men varje situation är unik och kan bero på flera saker. Därför ska man alltid se till att man gör en sättningsutredning när det behövs.